NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Atty King
Date: Oct 01, 2010


Có thêm phần chuyển đổi các loại văn bản thành txt và hoặc có thể đọc tất cả các loại ấy thì tốt quá! Hay bạn cải tiến thêm như: có thể mở tất cả các loại văn bản và đọc trực tiếp từ trong đó. Còn phần donate, bạn có ...

NHMTTS 4.0 Donation

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

You can make your donation by following methods:

+ Via Paypal account:

 

 

 

+ Transfer money to bank account (Vietcombank):

- Bank name: Bank for foreign trade of Vietnam - Tan Dinh branch
- Swift code: BFTVVNVX007
- Account number: 0371003777519
- Account name: NGUYEN HUU MINH

 

 

For more information please contact us:

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- Website: http://www.vnspeech.com