NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Ngô Văn Hiền
Date: Oct 25, 2011


Phần mềm hay nhưng chưa thú vị cần bổ sung hoàn thiện thêm, hạn chế là khi đọc không thể hiện sự nhấn mạnh, hoặc lên giọng hay xuống giọng nếu khắc phục được thì rất hoàn hảo. Cảm ơn tác giả nhiều!
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến